Vergunningen en verzekeringen

Home / Vergunningen en verzekeringen

Boot- of jachttransport is een vak apart. Het transport van uw waardevolle jacht vereist een transporteur die over de benodigde papieren, vergunningen en verzekeringen beschikt. Verzekeringen

Voorwaarden

Een goede vervoerder rijdt onder de AVC (Algemene Vervoercondities 2002). Deze zijn opgesteld met medewerking van een aantal grote belangenbehartigers uit de transportsector.

Wettelijke verplichting

Een professioneel boottransporteur dient volgens de Wet wegvervoer goederen (Wwg) over een NIWO-vergunning te beschikken. Dit is in ieder geval verplicht, indien:

  • De transporteur tegen betaling boten van derden vervoert en
  • Het transporterend voertuig een laadvermogen heeft van meer dan 500 kilogram.

Bij eigen vervoer is een NIWO-vergunning dus niet nodig. Een booteigenaar die zijn boot naar de stalling brengt, noch een bedrijf dat eigen boten vervoert, hoeven niet over een dergelijke vergunning te beschikken. Verder zijn er geen uitzonderingen op deze wettelijke vergunningsplicht.

Het is voor elk beroepsgoederenvervoer (vervoer voor ‘derden’) verplicht om een Eurovergunning van de NIWO te hebben. In de praktijk hebben veel (boot)transporteurs deze vergunning echter niet. Naast de wettelijke verplichting is het ook een kwaliteitswaarborg. Dat kan voor u als consument een extra reden zijn met een transporteur in zee te gaan die over een NIWO-vergunning beschikt. Klik hier voor de actuele lijst van transporteurs met een vergunning.

Welke transportvergunning in het buitenland?

Als u wilt weten of uw transporteur over de juiste vergunningen beschikt voor internationale ritten, klik dan hier om dit te checken. Op deze website van de NIWO leest u hier meer over.